BARNEHAGER

barnehager-ferdig

Vær forberedt på forholdsvis store forskjeller mellom barnehager i Norge og barnehager i Texas/Houston. Her er det store kulturforskjeller som gjør seg gjeldende.

Om du lurer på dette med kulturforskjeller og hvorfor det er slik – kan vi anbefale en blogg som illustrer hvordan det oppleves for en amerikaner å sende barna sine i en norsk barnehage. Vi nordmenn vil gjerne ha det på vår måte, men må forstå at det ikke alltid kan bli slik: «10 surprising things about parenting in Norway».

Hovedutfordringene ved barnehagene, er det vi nordmenn opplever som for lite oppmerksomhet på barnet, dårligere kommunikasjon med foreldre, obligatorisk sovetid, mindre fysisk aktivitet og usunn kost. Nytt for oss er at barnehagen praktiserer distanse mellom barn og voksen (“Yes Ma’am, No Ma’am”), mye stillesittende aktiviteter og mye akademisk læring i form av “skolearbeide”.

Å overlate de minste barna til andre voksne er noe av det som kan oppleves aller vanskeligst. Nedenfor har vi – basert på verdier vi som nordmenn setter høyt – laget en liste over aspekter som man bør vurdere ved valg av barnehage:

 • Lag en liste over deres ønsker på forhånd som dere kan formidle til barnehagen. Dersom barnehagen sier de kan oppfylle deres ønsker, så er det imidlertid ikke alltid at dette gjennomføres. Det er derfor viktig at dere står på kravene – selv om dere (som mange nordmenn) opplever at de ansatte “himler med øynene” underveis…
 • Spør andre nordmenn om deres erfaringer i forhold til de enkelte tilbud der dere bor. Det må være ett mål å vite mest mulig på forhånd, ha besøkt de enkelte stedene og sett hvordan de jobber i barnehagen.
 • Hvordan er de ansatte? Er de vennlige, imøtekommende? Virker de å anerkjenne barnet ditt? Klarer de å gi trygghet til barnet? Hvordan løser de det at barnet ditt ikke kan kommunisere på engelsk? Husk at skolene har program for fremmedspråklige, har barnehagen det?
 • Hvor lenge har de ansatte jobbet der? Hvor lenge har lederen vært der? Har lederen klart å skaffe seg ett godt ”team” ansatte eller er det mye gjennomtrekk? Hvem eier barnehagen og hva er viktig for dem?
 • Hvor mange voksne er det per barn? Hva gjør de i forhold til vikarer? Vær forberedt på at amerikanske barnehager har flere barn per voksen enn i Norge (kanskje opp mot 5-6 barn per ansatt).
 • Få vite ikke bare hva barnehagens akademiske og pedagogiske mål er, men også hvordan de gjennomføres i praksis. Husk for øvrig at siste året i barnehagen (4 år) er såkalt ”Pre-K” hvor det går mye tid til å forberede barna for skolen.
 • Kosthold; ikke bare se på menyen, men også på maten de serverer. Og ikke minst sjekk hva de serverer av ”snacks” – som amerikanerne bruker mye av. Vi nordmenn er ofte sjokkert over hva de serverer. Amerikanerne derimot, vet ofte ikke bedre. De kjenner ikke til kosthold som vi nordmenn er vant til. Det er ofte mye sukkerholdig mat. Derfor kan det være viktig å vite om barnehagen vil respektere og servere mat dere sender med selv. Vil barnehagen respektere at dere sier nei til servering av søtsaker til deres barn?
 • Fysisk aktivitet; hvor mye tid er satt av til fysisk aktivitet inne og ute? Hva gjør barnehagen på regnværsdager eller varme dager (dem er det mange av)? Har barnehagen ett gym/lekerom de kan bruke med litt plass? Og når de er ute – lar de barna leke fritt eller er leken begrenset på noen måte? Hvordan takler de konflikter mellom barna?
 • Sovetid er som oftest obligatorisk, og er en ordning som skal gi amerikanske foreldre med lange dager i hvert fall litt tid med barna etter klokken syv om kvelden. For oss nordmenn hvor mor ofte er hjemmeværende, er det ikke samme behov og mange har kanskje akkurat vennet barnet av med å sove når de kommer til USA. Det er derfor viktig å snakke med ledelsen om dette på forhånd og avklare hvilke ordninger dere kan komme til – og ikke minst at dere må kunne stole på at de holder det de lover, når de sier at de ikke skal la barna sove. Tillater de at barnet ligger stille og høre på eventyr fra medbragt I-pod el lign, eller kanskje at barnet kan tegne sammen med andre barn som ikke sover? Dette henger ofte igjen sammen med barnehagens kapasitet/antall ansatte per barn, arbeidstidsordninger og de ansattes behov for lunch-pause.
 • Lokasjon; Hvordan ligger barnehagen plassert i forhold til eventuelt levering og henting av barn på skolen? Vær obs på at det kan bli mye kjøring hvis logistikken er dårlig.
 • ”Innkjøring” i barnehagen. Dette er ofte ett helt fremmed konsept i amerikanske barnehager. Vær tydelig på at dere vil være tilstede de første dagene, eventuelt hvor lenge eller så lenge dere (og ikke de ansatte) ser behov for det.
 • Kommunikasjon med barnehagen; Barnehagene i USA virker å ha mer en holdning av at de har fått ”overlatt barna til seg”, enn i Norge. Det betyr at de ikke ser det så viktig å informere foreldrene om hvordan dagen har vært, hvem barnet leker med, hva barnet har gjort, hvilken avdeling barnet er på og hvilke voksne barnet forholder seg til. Igjen er det da en oppgave for norske foreldre å fortelle at dette er vi veldig opptatt av (om vi er det). Etabler en god dialog og følg opp daglig så det blir en vane både for barnehagen og deg selv.
 • Lytt til magefølelsen din.

Praktiske tips:

Noen barnehager har videokameraer så du kan følge med fra din PC på jobb eller hjemme. Det er naturligvis svært blandede erfaringer med dette fra norske foreldre…
Det er vanligvis forbud mot å fotografere i barnehagene, så “klassebilde” vil du ofte ikke få.Det er høytidelig “Graduation” etter Pre-K, før barna begynner på skolen (Kindergarden). Her er det lov å fotografere. En fantastisk hyggelig seanse loves alle