NACC

Norwegian American Chamber of Commerce (NACC) – Houston (South West Chapter)

Sørvestlige USA har vært et fokus for et økende antall norske firmaer som har oppdaget betydelige industri- og forbrukermarkeder for norsk teknologi og tjenester. Samtidig blir amerikanske selskaper stadig mer involvert i det norske markede, med vekt på offshore og oljerelatert næring.

NACC Houston ble dannet i 1973 for å hjelpe til med å utvikle gjensidig gunstig samarbeid mellom sine norske og amerikanske medlemmer. Dens territorium dekker større Houston-området. Medlemskapet består hovedsakelig av norske og amerikanske selskaper, med majoriteten som representerer interesse som skipsfart og transport, offshore engineering, olje og gass leting og produksjon, elektronikk og elektrisk utstyr, informasjonsteknologi, bank, finansiell rådgivning, regnskap og jus.

Kontoret til NACC Houston er lokalisert ved det norske generalkonsulat og Innovasjon Norge i Houston. NACC Houston jobber også tett med Greater Houston Partnership, og er derfor godt rustet til å hjelpe medlemmer i saker relatert til norsk-amerikanske virksomheter, samt hjelpe nye medlemmer med å få innledende kontakter i samfunnet.

Mer informasjon finnes her: www.nacchouston.org