COLLEGE & UNIVERSITET

books

USA har over 4000 anerkjente utdanningsinstitusjoner å velge mellom. Se en forhåpentligvis oppdatert liste på Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_American_institutions_of_higher_education   Studietilbudet vil være spesielt interessant for expats som flytter til landet med spouse eller barn som nærmer seg studiealder. Det er 3 typer institusjoner som bør vurdere: Colleges, Universities and Schools of higher education. Legg merke til at amerikanere gjerne bruker ordene “college” og ”university”, til og med “school” om hverandre. Terminologien brukt i vanlig konversasjon angir ikke nødvendigvis en beskrivelse av størrelse, kvalitet eller kategori.

USA har et system som kalles Community Colleges, som mottar offentlig støtte. Houston har sitt eget Community College, http://www.hccs.edu/  Et annet bra er Lone Star College, http://www.lonestar.edu   Her kan man få en grad (kalt Associate Degree) etter 2 års studie, med betydelig lavere skolekostnad enn ved de private. Mange av fagene er faglig/yrkesrettet, f.eks: auto-mekanikk, sekretærutdanning, medisinsk teknologi, etc. Men Community Colleges tilbyr også mange fag som gjør at studentene automatisk kan overføres til vanlige universiteter etter fullførelse av disse to første årene.  Det er bare å gå inn på skolens hjemmesider, finne fag man vil ta, registrere seg samt betale. Dermed er man i gang, ikke vanskelig!

Colleges utdanner til bachelor degree (BA/BS) og kan i visse tilfeller gi deg en mastergrad (MA/MS). De kan kanskje sammenliknes litt med Høyskoler i Norge, som er forskjellige fra universiteter.  Colleges er normalt mindre i størrelse enn Universiter, samt de driver ikke med forskning.  Det er det bare universitetene som gjør.  Det er store variasjoner i kurstilbud og kvalitet, og noen er statlig drevet mens andre er private. I tillegg er det noen som drives på religiøst grunnlag.

Universiteter tilbyr, i tillegg til bachelor degrees, utdannelser innen mastergrad og doktorgradstudier.  Dette er ofte store utdannings-institusjoner som kan ha opp til 50.000 elever.  Generelt gjelder imidlertid at de er godt tilpasset studentant-antallet, så man føler ikke at man «drukner».  Universitet og college koster ganske mye. Amerikanske studentene er ofte finansiert av “scholarships” eller stipender. Expat studenter kvalifiserer som oftest ikke til disse, men kan derimot få lån og stipend fra Statens lånekasse eller andre stipendiater fra Norge.

Merk også at det er rabatt for studenter som bor i samme stat som College eller Universitetet ligger i.  Det er krav om minimum botid på 1 år, noe expat-familier bør se nærmere på før man beregner skoleprisen.
Etter å ha bodd 1 år i en stat betaler man ”in-state tuition”.  Før dette året er gått betaler man ”out-of-state tuition”, som er en god del dyrere.  Men internasjonale studenter, som søker fra Norge og kommer til USA på studentvisum (altså ikke expater som allerede er her på expat visum) må alltid betale «out-of-state tuition».

Ved alle utdannings-steder her gjelder det samme: det er intense studier med eksamen og innleveringer hver uke. Man blir tvunget til å jobbe jevnlig med stoffet, og man lærer dermed hele tiden isteden for å brå-lese uka før eksamen. Final Exam teller kanskje bare 20%, resten av karakteren er snittet av alle andre eksamener (midterm exams), lekseprøver (quiz), innleveringer (assignments eller papers) samt oppmøte (attendance).

Mange norske her tar nettbasert fjern-undervisning ved en høyskole eller universitet i Norge, noe som kan fungere bra. Man får ta examen på Konsulatet eller Sjømannskirken hvis skolen i Norge godkjenner dette.  Forøvrig kan også Bergens-testen tas på Sjømannskirken, for de som trenger å få dokumentert sine norsk-kunnskaper før tilbakeflytting til Norge. Dette kan bli aktuelt for de barna som har bodd her lenge. Man kan få norsk studie-kompetanse med en amerikansk High School Diploma hvis man tar minst 3 av fagene som AP classes (Advanced Placement, det er fag med høyere vanskelighetsgrad).

Universiteter/Colleges i Houston-området:

The University of Houston is the flagship institution of the University of Houston System. The University of Houston–Clear Lake and the University of Houston–Downtown are stand-alone universities; they are not branch campuses of the University of Houston.

http://www.visithoustontexas.com/about-houston/colleges-and-universities/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colleges_and_universities_in_Houston

Ansa: http://www.ansa.no/Fag_og_Land/Europa/Hovedsiden_om_utdanning_i_USA/

http://www.studievalg.no/utdanning/utlandet/nord-amerika/us

http://www.studentum.no/USA_Studieguide_for_deg_som_vil_studere_i_USA__d3388.html

Lånekassen:  http://www.lanekassen.no/Stipend-og-lan/Utland/

http://studeriutlandet.no/

Krav til GENERELL STUDIEKOMPETANSE, som man må ha for å få lån og stipend fra Lånekassen:

https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/krav-og-vilkar-for-a-fa-stotte/generell-studiekompetanse/

http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/

Krav til kunnskaper i NORSK OG ENGELSK for å få støtte:

http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sprakkrav/krav-til-norsk-og-engelsk-for_hoyere_utdannning/index.html

Krav om Tilknytning til Norge (BOTID/SKOLEGANG/FAMILIE):

https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/krav-og-vilkar-for-a-fa-stotte/tilknytning-til-norge/