LITT HISTORIE

Den første lunch-gruppen ble startet av Inger Meyer og Synnøve Brekker i 1991.

I 1998 ble den delt i to. Disse to gruppene ble igjen delt, i 2010, det var da totalt 4 grupper her i Katy. I 2014, ble en 5. gruppe startet, den heter Aktiv Lunch og arrangerer diverse aktiviteter.  I 2016 var de 4 klubbene igjen blitt slått sammen til 2, i tillegg til Aktiv Lunch.

På en av lunchene i 2007 bestemte fem av damene at de ville lage en hjemmeside for norske i Houston. Gruppen ble kalt Isrid – etter en valkyrie i norrøn myttologi (og det skal sies at det hele veien har vært mye motstand mot det navnet…) De som var med i den første gruppen var Christina Roos, Susanne Oftedahl, Laila Reitan, Helen Ramberg og Torill Hellerud. Deretter kom Inger-Kristin Holm og Bente Boman med i 2008.

I 2009 var det flere som var flyttet hjem, så da ble også Kristine Stewart og Heidi Nesttun Sunde med i gruppen. I 2013 tok Marit Nordvik tak i materiale fra Isrid og skrev det helt om, med hjelp fra Heidi Aasheim og Kristine Stewart. Marit har også tatt mange av de fine bildene i Billedgalleriet.

Fra 26. Mai 2016 har det kun vært Kristine Stewart som har hatt ansvaret for drift, vedlikehold og kvalitetssikring av Isrid.

I Februar 2019 ble ansvaret for Isrid overført til Morten Hansen.