KONSULATET i HOUSTON

Det norske konsulatet i Houston kan utstede visum og oppholdstillatelse til Norge. De kan også utstede og fornye norske pass, samt oversette norske skjemaer, bekrefte kopier, utstede leveattest for folketrygden og lignende.