FRAKT & FLYTTING

FRAKT

Dersom du har en arbeidsgiver, vil denne ha rutiner og standarder for hvilket fraktselskap dere skal bruke, hvilke volum/vektbegrensninger som gjelder og hvilke forsikringsregler som gjelder. Dersom du ikke har arbeidsgiver, anbefaler vi å evt. høre med kjente som bor i landet/byen dere skal til, samt kontakte flere flyttebyråer for å få tilbud.
Husk at flyttefirmaet ofte må pakke alt selv for å ha kontroll på at det er forsvarlig gjort og slik at de ikke får erstatningskrav i ettertid. Det er også regler som gjelder for hva du faktisk kan frakte, ref. tollbegrensninger i det andre landet (alkohol, tobakk og våpen er fy-fy). Forhør deg om dette før du evt. begynner å pakke selv. Dersom du kan begynne med noe selv, så be om å få hente flytteesker fra flyttefirmaet.

Hovedfokuset ditt bør være på to ting når flyttefolkene pakker:

(1) sørg for at alle eskene merkes, og at de merkes riktig. Når flyttelasset ankommer ditt nye hus sparer det deg for mye arbeide dersom eskene kan flyttes rett inn i “Kitchen”, “Master bedroom”, “Child1 Bedroom”, “Garage” osv. Det vil også spare deg mye tid dersom du frakter hengende klær i spesielle bokser laget for dette formål!

(2) hold oversikt over hvor mange esker/pakker som sendes. Flyttefolkene presenterer deg med en liste over alle esker og hva de inneholder som du må signere på. Sjekk at listen er fullstendig – og resjekk listen ved ankomst. Forsikringsselskapet må ha beskjed så snart som mulig dersom noe mangler eller er ødelagt. Vårt tips er også å følge opp disse kravene, fordi det er flere involverte og kravshåndteringen kan ta tid.

Transporttid av møbler etc. til USA er ca. 7-8 uker med flyttecontainer via båt. Sjekk hvor mye du kan ha med deg på flyet: det er alltid mye man gjerne vil beholde så lenge som mulig…

men FLYTTING er mer enn frakt…

ENDRING AV FOLKEREGISTRERT ADRESSE

Dersom du skal oppholde deg i utlandet i mer enn 6 måneder skal du melde flytting til Skatteetaten. Se mer informasjon om dette og skjemaer her
Vær super nøye når du registrerer din USA-adresse! Små feil i gateadressen eller postnummer (zip-code) kan få store konsekvenser.

ENDRING AV KUNDEADRESSE

Mange kostnader (les: forsinkelsesrenter og innkassokrav…) og forvirring er spart om du er nøye med å melde adresseforandring til steder hvor du er kunde i Norge.
Dersom du skal bruke dine norske bankkort er det veldig viktig at du melder adresseforandring til banken. Merk at mange banker skiller mellom ”dagligbank” og ”kort” (finans)enhetene i konsernet. Du må forsikre deg om at begge enheter har registrert din nye adresse. Dersom ikke kortenheten har registrert din USA adresse så er det mange online butikker som ikke vil akseptere kredittkortet ditt. Sjekk adressen i nettbanken. Har du forsikring samme sted, så meld adresseforandring til den enheten av konsernet også.

Husk å melde flytting til tannlege, leger osv. så du slipper innkallinger til årlig sjekk m.v. som du ikke får fulgt opp. Ha ellers rutiner hvor hvem som henter posten din i postkassen eller hos leieboere.

Abonnementer du ikke trenger sies opp; merk at det (2013) gjelder spesielle regler for eventuelt å kunne beholde NRK lisens uten å betale dersom du bor i utlandet…

www.posten.no gir deg informasjon du trenger med hensyn til eventuell ettersending av post (merk tidsbegrensning).

VIKTIG OM Å BEHOLDE RETTIGHETER I FOLKETRYGDEN

Hovedregelen er at medlemskapet i folketrygden opphører når du flytter til utlandet. Det har store konsekvenser for deg. Mange arbeidsgivere betaler såkalt frivillig medlemsskap i folketrygden for sine ansatte og deres familier. Det er viktig at du snakker med arbeidsgiver om dette, eller vurderer dine egne muligheter for å opprettholde medlemsskapet. Her er en side hvor ”advokatenhjelperdeg”, og gir viktige råd. Det lønner seg å beholde medlemskapet i folketrygden så lenge du kan
Her er NAV sine sider for ”internasjonalt”.

OG når du endelig er i Houston:

POSTEN I USA

kalles United States Postal Service og har masse informasjon på www.usps.com
Der finner du linker til de lokale postkontorene. Merk at noen USPS lokasjoner kan ha begrensede tjenester (bare utlevering av post) så sjekk nøye før du setter av gårde.

Frimerker:

Frimerker kjøpes på postkontor, online (www.usps.com) eller i enkelte matvarebutikker, som f.eks. guest service på Kroger. 

Sende pakker:

Dersom du ønsker å sende pakker har U.S. Postal Service en online kalkulator som du kan bruke for å finne ut hvor mye forsendelsen av pakken koster: postcalc.usps.gov/
Merk alle pakketyper og forsendelser. Søk eventuelt hjelp på postkontoret.

Generelt tips er at det KOSTER MYE både å sende pakker til Norge, og fra Norge.