SYKEPLEIER UTDANNELSE/JOBB

Sykepleier Utdannelse eller Autorisasjon i Texas

Om du allerede er sykepleier og søker autorisasjon, eller du vil studere og bli sykepeleier her, så er dette hvordan du går fram.

Nursing schools in Houston:

Det er flere typer sykepleiergrader man kan ta her, der RN er vanlig sykepleier:

  • CNA = Certified Nurse’s Aide (Hjelpepleier, 3-måneders kurs)
  • LVN = Licenced Vocational Nurse  (mellomting mellom sykepleier og hjelpepleier, 1 år utdannelse)
  • RN = Registered Nurse  (vanlig sykepleier, 2 år utdannelse)
  • BSN = Bachelor of Science in Nursing  (sykepleier på et litt høyere nivå, med en del administrative fag i tillegg, 4 år utdannelse)
  • MSN = Master of Science in Nursing
  • NP = Nurse Practitioner  (mellomting mellom lege og sykepleier, behandler pasienter selvstendig, stiller diagnose og skriver ut resepter, 3 år på master-nivå etter BSN utdannelse).

Selve RN utdannelsen er bare 2 år, men man må ta et fullt semester på Summer School mellom de to årene (så tilsvarende 2 ½ år etter norsk studiemodell, eller 3 semestre).  I tillegg må man ta ganske mange pre-requisites, fag som er krevet for å komme inn, så det kan fort bli 1-2 år ekstra før man kan begynne. Man får graden ADN når man er ferdig, Associate Degree in Nursing, som altså er en 2-årige utdannelse.

Studiene er veldig intense her, men også veldig gøy.  De krever mye mer enn i Norge, men det er noe man blir vant til.  De har også mye mer mer teori, sammenliknet med studiet i Norge, men samtidig mindre praksis.  Læreren må faktisk være tilstede hvis man skal gjøre noe som helst med pasienten (pga saksøking), og lærerne har mange studenter hver, så det blir mest observasjon.  Istedet lærer på jobb etter utdannelsen – da har arbeidsgivere forsikring for alle ansatte mot høye kostnader ved saksøking.

NCLEX – National Council Licensure Examination

Enten man er ferdig utdannet her, eller man kommer fra Norge og allerede er sykepleier, så må man ta en ganske heftig 6-timers eksamen som heter NCLEX for å få autorisasjon («License» på engelsk).  Det er bare multiple choice spørsmål, og de er ganske vanskelige.  Likevel er det slett ikke umulig hvis man har studert.  Det finnes kurs man kan ta for å lære seg alt som man må kunne for å bestå NCLEX eksamen, de er å anbefale (f.eks. Kaplan: https://www.kaptest.com/nursing/nclex-prep/ )

Her er link til site der man kan ta 100 spørsmål gratis, for å se hva det er. Jeg klarte selv under halvparten enda jeg tok utdannelsen her: http://brilliantnurse.com/100-free-nclex-practice-questions-2015/

Av utenlandske sykepleiere er det mange som stryker, 70-80%.  Av sykepleiere utdannet i USA er det ca 70-80% som består testen første gang, altså mye høyere fordi de har lært akkurat det testen spør om (samt det har vært på engelsk).

Man må ikke ha 100% riktige svar på testen, og det blir det ikke heller. NCLEX er konstruert sånn at den innstiller seg til ditt nivå, så hvis du har alt riktig vil den gi deg vanskeligere spørsmål (og du får avslutte før). Har du flere feil svar på rad vil den gi deg lettere spørsmål, for å peile seg inn på hvor ditt nivå er. Det er maks 265 spørsmål, og man har 6 timer i alt på å besvare dem.  Alle føler de har strøket når de går ut fra testen, for man har fått mange vanskelige spørsmål man ikke kan besvare, men man består gjerne likevel.  Det er mao slett ikke umulig å klare det, bare vanskeligere for sykepleiere fra utlandet.

Jeg studerte til sykepleier på Lone Star College i CyFair, 30 min nord for Katy, og har siden tatt 1 år RN-BSN for å få bachelor graden (ved University of Texas at Arlington, som er ved Dallas men studiet er 100% online).  Fordi jeg studerte her har det vært lettere å bestå NCLEX testen. Vi hadde eksamener hver eneste uke i flere år, og samtlige var i NCLEX-format. Dvs at vi «øvde oss ukentlig» på den testen, for å bli vant til den. NCLEX består av et spørsmål og 4-5 svar-alternativer.  Alle 5 er eller kan være riktige, men du må velge det du synes er mest riktig eller viktigst. Selv lærerne våre var ofte uenige i hva som var rett svar!

Texas Board Of Nursing, også kalt Texas BON, er de som gir sykepleiere RN License:  http://www.bon.state.tx.us/

For alle som kommer til USA med utenlandsk sykepleier-utdannelse: man må først få godkjent utdannelsen.  Første skritt blir altså å søke Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools (CGFNS) om gjennomgang av utdannelse, lisens, og engelsk-kunnskaper: http://www.nursingworld.org/foreigneducatednurses

Når utdannelsen er godkjent (eller man har studert ferdig her), må man melde seg opp hos Pearson Vue for å ta selve NCLEX eksamen: https://portal.ncsbn.org/   Pearson Vue er de som administrer testene.

Etter bestått test må man ta en liten online test som heter Jurisprudence, som omhandler lover og regler for sykepleiere i Texas: https://www.bon.texas.gov/licensure_nursing_jurisprudence.asp  (Man må ta et lite online prep-course før man kan ta Jurisprudence eksamen.)

Til slutt kan jeg nevne litt om RN jobb i Texas:  Man jobber «bare» 3 dager i uka, for her har man normalt 13-timers skift (som vanligvis blir til 14-16 timer).  Det er enten bare dagvakter eller bare nattevakter, man velger selv om man vil jobbe fra 6:30 am til 7:30 pm – eller omvendt. Men som oftest må man bli mye lengre for å gjøre ferdig all dokumentasjonen.  Dette kan virke umulig i begynnelse, men man venner seg delvis til de lange skiftene.  Som sykepleier tjener man forøvrig vanligvis $25-30/time eller mer pr time, avhengig av hvor mye erfaring man har, og får da også rett til subsidiert helseforsikring gjennom jobben.