KULTURSJOKKET

Så, – hva er kultursjokk? Det kan vel på det nærmeste karakteriseres som en ukomfortabel situasjon i annerledes omgivelser, hvor du ikke kan stole på dine vanlige sosiale “koder”, språk og måter å gjøre ting på (kulturforskjeller, om du vil). Det er ikke sikkert det kommer plutselig (”sjokk”). Det kan også komme over tid, gjerne i faser (også betegnet som ”turistfasen”, ”sjokkfasen” og ”nyorienteringsfasen”). Man skulle vel kanskje ikke tro at det er et kultursjokk å flytte til USA. Det er tross alt ikke Indre Mongolia vi snakker om. De fleste opplever imidlertid ofte ett kultursjokk og mange omstillinger de ikke hadde forventet seg fordi begge land har vestlige kulturer som kan se like ut på overflaten.

Opplevelsen av kulturforskjeller er subjektive. De påvirkes av hvor du kommer fra (Norge eller andre land), hvilket miljø du er vant med, hvilken livssituasjon du er i, hvordan du generelt opplever å skilles fra venner og familie i Norge og andre omstendigheter som bare du selv kjenner. Selv om du har bodd andre steder i USA så vil du oppleve at Texas og Houston på mange måter er annerledes. Nedenfor er noen aspekter ved livsstilen i Houston:

HØFLIGE OG VENNLIGE

De aller fleste opplever Texanerne som særdeles imøtekommende, høflige og hjelpsomme. I så måte skiller Texanerne seg faktisk fra amerikanere fra øst- og vestkysten! Texanerne er vant med å møte mennesker fra hele verden, og setter sin stolthet i å behandle alle likt. Din opplevelse av Texas kulturen vil i tillegg påvirkes av hvor lenge du har bodd her:
I begynnelsen kan alt virke så mye bedre, raskere, flottere og lettere – men samtidig kan det være veldig overveldende. De pakker matvarene for deg på butikken, de ønsker deg en vidunderlig dag. De kaller deg sweetie, honey og gir masse komplimenter i forbifarten når de passerer på gaten, jobben eller på skolen. De husker alltid navnet ditt. I butikkene og på restaurantene har du ”alltid rett”. Bare velg akkurat det du vil fra menyen, sett det sammen på din måte, alt er ok. Det er dette stadiet som ofte betegnes som ”turistfasen”. Da er alt stort, flott og spennende.

Etter en tid kommer neste fase, kalt ”kultursjokket”. Du spør deg selv:

 • Hvorfor kan ikke folk bare spise det som finnes på menyen?
 • Hvorfor kan man ikke pakke sine egne handleposer? Man føler seg som en idiot som bare står der og ser på.
 • Hvorfor blir du blir irritert når enda et menneske kommer og ønsker deg en vidunderlig, fantastisk, awesome dag.
 • Hvorfor er alt så ”falskt”? Er det uekte alltid bedre enn det som er naturlig?
 • Hvorfor later alle som de er så kristne og går i kirken hver uke, når de ikke bryr seg om sin neste, vil ikke betale skatt eller dele, jobber 7 dager i uken så ingen hviledag er hellig, og ellers synder som alle andre uten planer om å endre på noe?
 • Hvorfor må de bruke voldsomt så mye energi på alt de skal si, enten det er positivt eller negativt? Vel, du vil snart erfare at det bare er sånn ”amerikanerne er”. Du trenger ikke bruke like mye energi når du treffer noen eller skal si noe. Du kan imidlertid vurdere å bruke samme kodeks som amerikanerne for nettopp å gjøre det lettere for deg selv: bruke navnet deres for å vise at de betyr noe for deg, hilse på alle – ikke fordi du nødvendigvis kjenner dem men fordi du ER samme sted og du SER dem, og ikke minst kunne utvise god gammel høflighet og folkeskikk (endelig, igjen – du er i Texas!). Når du begynner å filosofere i disse baner er du kommet over i neste fase, det som ofte kalles ”nyorienteringsfasen”.

SMELTEDIGELEN

Houston er intet mindre enn en smeltedigel av nasjoner og kulturer. Dette både på grunn av beliggenheten og fordi olje og energi utgjør en så stor del av næringslivet.

Fordelen ved dette er at samfunnet på alle måter er vant til ”utlendinger” både med hensyn til utseende og språk. Det er intet spesielt å være norsk i Houston. Texanerne kan virke begeistret over at du er fra Norge, men de er ikke overrasket over at du bor her. Like lite som de er overrasket over at dine kinesiske, russiske eller indiske naboer, er her. Du kan derfor heller ikke forvente spesialbehandling på noe område. De vil ta seg tid til å forstå hva du sier med din aksent, men de vil ikke ha forståelse for at du skal være verken mer troverdig eller særegen enn andre. Dette oppleves kanskje spesielt sterkt innen skolen, hvor du og dine barn må innrette dere etter samme regler som ”ikke troverdige” barn og foreldre. Her gjelder ikke ”ærlig ansikt”. Her gjelder krav om skriftlighet og dokumentasjon ned til minste detalj.

En annen fordel ved dette multikulturelle samfunnet er at det er fritt frem for livsstil, klesstil, væremåter. Her er rom for alle. Amerikanerne selv er ofte veldig ”casual”, og lurer for eksempel litt på deg som bytter klær for å gå på jentekveld hos naboen… Motsatt er amerikanske arbeidsplasser ofte preget av mer formell klesstil.

KIRKEN

Den er en viktig del av dagliglivet. Houston byr på en rekke kirkesamfunn og det oppleves derfor som om det er minst like mange kirker som skoler her. Kirkene har en mer sentral og synlig plass i befolkningens sosiale liv, enn tilfelle er i de fleste europeiske land. Ca. 40% av befolkningen deltar i gudstjenester hver uke, og kirkene er engasjert i løsning av mangeartede sosiale, kulturelle og utdannelsesrelaterte oppgaver. Likeledes spiller religiøse verdier en mer fremtredende rolle i det politiske liv enn i de fleste andre vestlige land. Kirkene oppleves som svært inkluderende, og noen ganger kan det nesten være en ”nødvendighet” å tilhøre en kirke for å bli bedre kjent i lokalsamfunnet, delta i sosialt liv og delta i sport.

Du bør være forberedt på å fortelle hvilket kirkesamfunn du tilhører, om noe. De fleste nordmenn vil fortelle om sin tilhørighet til Sjømannskirken (Seamens Church /Lutheran), som holder til i Pasadena men som ofte har arrangement lokalt hvor det bor mange nordmenn. Flere vil også velge å tilhøre lokale kirkesamfunn eller besøke disse (blant annet har Second Babtist Church flotte julearrangementer. Oversikt over kirkesamfunn i Houston og omegn

TIPS!

Serviceyrker og tips. En kjent problemstilling for nordmenn som skal bo i Houston er tipsing/driks. Når og hvor skal det gis? Til forskjell fra Norge er det helt vanlig (og forventet) at man tipser alle som jobber i serviceyrket; frisøren, spa, restauranter, elektriker, rørlegger etc. Grunnen til dette er rett og slett at amerikanerne har et annet avlønningssystem enn vi har i Norge. Fastlønnen er lav, og de som jobber skal i større grad gjøre seg ”fortjent” til noe ut over fastlønn. En pekefingerregel er at 15-20% tips er vanlig om man har fått den service man har forventet. Så kan det oppleves som ett signal om at man er misfornøyd dersom man gir mindre, og ett signal om at man er veldig fornøyd dersom man gir mer.

ARBEIDSPLASSEN

I arbeidslivet bestemmer sjefen. Hierarkiene er mye tydeligere enn i Norge, og dette vil ofte oppleves tydelig av både de med og de uten lederfunksjoner. Tilsynelatende er det også full likestilling mellom kvinner og menn. Vårt råd er da også å opptre som om du forventer likestilling, men at du samtidig bør være forberedt på at dette er litt mer i ”teorien” enn i Norge.


Og ut over de aspekter som er nevnt ovenfor – hva gjør man da for å integreres lettere i disse nye omgivelsene?

GODE RÅD TIL NYE EXPATS

 • Lær så mye som mulig om ditt nye land.
 • Lær språket så du kan kommunisere. Hør hvilke ”koder” de bruker i ditt område (sier de for eksempel ”excuse me” når de ikke hører hva du sier, eller sier de ”say again”).
 • Bli kjent med amerikanere; Involver deg i aktiviteter slik at du får med deg deres skikker og væremåte.
 • Vedlikehold allikevel kontakten med venner og familie i Norge. Ta også kontakt med andre expats og bruk alle tilgjengelige ressurser.
 • Ta vare på deg selv; mat, trening, nok søvn, moderat alkoholforbruk.
 • Skriv en slags logg (mange lager også egne expat-blogger).
 • Vær tålmodig med deg selv. Gi deg selv tid til tilpasning, og godta at det er helt normalt.
 • Kort sagt handler det om:
   1. Ikke døm eller kritiser andres måte å leve på.
   2. Utforsk og vær nysgjerrig.
   3. Tenk på alt som skjer som en læringsprosess.
   4. Husk at det ikke alltid er helt enkelt og ikke skal være det, heller 

SIST MEN IKKE MINST:

Hvert år flytter mange nye arbeidstakere, studenter og familier til Houston – det er like overveldende hver gang! En invitasjon hjem, noen som ringer på døra, tilbud om fellesskap og vennskap betyr uendelig mye for alle nye. Rekk ut en hånd; det koster så lite men betyr så enormt mye.

Her kan ALLE – store som små – bidra!