LUNSJGRUPPER I KATY

img_4113-2

Det er flest damer som er ”trailing spouse”. I Katy er det flere lunsj-klubber for hjemmeværende ektefeller. Lunch-gruppene treffes hver annen onsdag, koordinert med Sjømannskirkens program for Onsdagsforum. Lunchene arrangeres som hovedregel hjemme hos hver enkelt medlem etter tur. Lunch-vertinnen sender ut en invitasjon eller lager en «event» på facebook en uke før lunchen.  Lunchene blir forsøkt holdt enkle, med engangsbestikk, bokser med drikke, og salater/supper/gryteretter som man kan servere til større grupper.                          

  • Kafé og Le: Iselin Vinnes Bjordal, Linn Marita van Dipten og/eller Marie Eikefet kan kontaktes via Facebook
  • Happy Housewives: Eirin Ekeberg kan kontaktes via Facebook
  • Aktiv Lunch: Jenny Bytingsvik kan kontaktes via Facebook

Den første lunch-gruppen ble startet av Inger Meyer og Synnøve Brekker i 1991. I 1998 ble den delt i to. Disse to gruppene ble igjen delt, i 2010, det var da totalt fire grupper her i Katy. I 2014, ble en femte gruppen startet, den heter Aktiv Lunch og arrangerer diverse aktiviteter. I 2016 ble de fire lunchgruppene igjen slått sammen til to grupper – i tillegg til Aktiv Lunch. 

Lunch-gruppene gir norske damer i Katy en fantastisk mulighet til å få et sosialt netverk, noe som er veldig viktig for at hele familien skal trives. Her er alle velkomne! Mange av medlemmene bor i Houston, Sugarland eller Pasadena, men kommer likevel til lunchene i Katy.  Alle temaer diskutert, erfaringer delt, og frustrasjoner rundt livet i «utlendighet» blir luftet.  Nye medlemmer har masse spørsmål, og «veteranene» informerer gjerne. Det er alltid hyggelig å gå på lunchene!

I tillegg til lunsjene blir det arrangert mange andre utflukter for norske her, som shopping-turer, organisert sightseeing, tennis, trening, middager, dansing på cowboy bar og masse mer. Det meste skjer via Facebook. Det finnes også lunch-grupper for norske i Houston, Sugarland, Woodlands og Pasadena.

Medfølgende Partner (”trailingspouse”)

Så snart eventuelle barn er i gang i barnehage eller skole og det verste av “husfyll” er innkjøpt, kommer hverdagen for medfølgende partner (heretter, spouse). Planene kan være lagt på forhånd, eller du kan oppleve at det hele blir annerledes slik at du kanskje ikke helt vet hva du skal foreta deg.

Vårt hovedråd er at du først setter deg i kontakt med andre nordmenn i området for å få råd og tips om hvordan du best kan få en meningsfylt hverdag. Her er 3 måter du kan bli kjent på:

  1. Meld deg inn i Facebook grupper for stedet du bor på. Spør kollegaer av partneren din eller andre du kommer i kontakt med om hva navnet er på gruppene. De viktigste Facebook gruppene i Houston er ”Isrid”, ”Norwegians in Houston” og ”Katylunsjgrupper”. Du vil også etter hvert finne andre interessegrupper du kan ønske å være med i. Koble deg gjerne opp mot disse gruppene før dere reiser. Her kan du spørre om alt du lurer på; få tips om alt fra bosted til barnehage, gode matvarer osv osv. Etter hvert vil du også kunne følge med på arrangementer, studietilbud osv.
  2. Meld deg inn i en lunsjgruppe eller annen aktivitets/møteplass (se lenger ned på denne siden for kontaktinfo). Disse møteplassene er ett godt sted å starte for å få informasjon og nye venner og komme i kontakt med andre treffpunkter som ”fredagskaffe”, bokklubb, håndarbeidsklubb og ikke minst Onsdagsforum som er en organisasjon tilknyttet Sjømannskirken i Houston. Der skjer det alltid noe: http://sjomannskirken.no/houston/
  3. Meld deg inn på ett treningssenter i området du bor. Spør gjerne på Facebook hvilke treningssentre det er andre nordmenn på, og hør gjerne hvilke timer eller hvilke treningsgrupper som er ”bra” og hvor du kan trene med andre norske. LIFETIME og YMCA er eksempler på treningskjeder i Houston området der mange nordmenn trener. Det er også mange som bruker KFUM treningssenter. Via treningen vil du kunne treffe andre nordmenn (og amerikanere) på mer uformell basis enn for eksempel i lunsjgrupper.

Arbeidslyst

Hvis du ønsker lønnet arbeide så er mulighetene mange for å skaffe seg arbeidstillatelse (mer i dokumentet VISUM). Om du ikke har arbeidsgiver som kan bistå deg så kan Det norske Konsulatet i Houston og eventuelt Innovasjon Norge kunne gi deg råd og tips om hvordan gå frem.

Før du søker arbeide bør du ha vurdert hva det betyr for din og familiens hverdag. Det er begrenset med deltidsstillinger så ofte må man akseptere en heltidsstilling.

Med arbeidsdag på 8,5 timer pluss ofte en drøy halvtimes kjøretid blir det lange arbeidsdager. Feriene er ofte begrenset til 1 uke ad gangen ett par ganger i året. I tillegg kommer at kretsen av de som kan stille opp ved sykdom og lignende svært liten uten familie og venner i nærheten. Det betyr at ”tidsklemma” antakelig vil kunne oppleves enda større i Houston enn i Norge. Dessverre! Dette bidrar til at det for mange oppleves som om samfunnet står mange år tilbake i forhold til Norge når det gjelder likestilling og kjønnsrollemønstre…

Det er også skattemessige konsekvenser(se ellers dokumentet SKATT) ved å ta lønnet arbeide og du bør ha utredet disse med skatteeksperter før du aksepterer et eventuelt jobbtilbud. Sjekk hvor mye skatt som må betales til henholdsvis Norge og USA av det du tjener. Du må også sjekke om din inntekt påvirker ditt medlemsskap i Folketrygden (slik at du eventuelt må tegne eget frivillig medlemsskap når du ikke regnes som forsørget av din partner).

Dersom du er tilfreds med å gjøre en innsats for barna dine er det flust med arbeidsoppgaver på skolen. Som ”volunteer” (VIPS/Volunteer in Public School) kan du både få nye venner/kollegaer samtidig som du er nære barna dine og gjør hverdagen bedre for dem. Her finner du mer informasjon om VIPS i Houston http://www.houstonisd.org/Page/90800 Tilsvarende finner du for ditt skoledistrikt ved å søke på volunteer + skoledistriktet ISD (eksempel Katy ISD). Ta også kontakt med skolen direkte for å få kontaktperson fra Foreldreutvalget (PTA).

USA er for øvrig ett land fullt av oppgaver for ”volunteers” på alle områder, gjennom kirken og andre organisasjoner. Kanskje perioden i utlandet er tiden for å hente verdifull arbeidserfaring gjennom annet enn tradisjonelle arbeidsplasser?

Leselyst

Mange spouses velger å benytte tiden i utlandet til å studere, enten gjennom nettundervisning i Norge eller direkte tilknyttet universitet eller college i Houston. Houston Community College (HCCS) har gjennom flere år hatt samarbeide med representanter for det norske expat miljøet og Innovasjon Norge. HCCS har colleges rundt hele Houston, også i Katy. Mange norske har tatt kurs i blant annet entrepenørskap og multikulturell ledelse, HR og annet.

Det er ofte flere norske på kursene, men også studenter fra hele verden som har fantastiske historier å fortelle fra hvordan de kom til Houston for å studere. Bare erfaringen fra å delta i et slikt multikulturelt klasserom, er verdifult å få med seg. Du kan velge blant mange kurs både med og uten studiepoeng til en lav kostnad. Se www.hccs.edu for «Continuing Education», «Adult Education» eller «Remote Education» (det er mange online kurs om du vil begynne der).

Du kan søke på Facebook gruppene ISRID og Katylunsjgrupper etter «Houston Community College» for å se mer om de tilbud som har vært og er. Andre muligheter er såkalte MOOC-kurs, som er gratis universitetsutdanning online. En institusjon som tilbyr dette er edx.org. Mer informasjon om dette kan du enten søke selv på Internett eller spørre om på Facebooksider, i lunsjklubber eller i andre anledninger.

Mulighetene er mange!