VISUM & ARBEIDSTILLATELSE

Forut for enhver reise til USA må du ha maskinlesbart pass og registrere deg på ESTA
Skal du oppholde deg i USA i 90 dager eller mindre gjelder visumreglene, som du finner mer om på hjemmesidene til Den Amerikanske ambassaden i Oslo
For de som ikke skal søke om immigrasjon til USA – er det et non-immigrant visum som gjelder.

Bestill time på internett for hvert familiemedlem ang. søknad for visum til USA. (Skjemaene finner du HER)

For å søke, må man bestille en time på ambassaden og på forhånd skaffe til veie alle nødvendige papirer for å få godkjent en søknad. Det gjelder å være ute i god tid for å bestille time. Det kan gjerne ta 2 – 3 uker før dere får avtale. Vær også ute i god tid med å stille opp utenfor ambassaden den dagen man har fått tildelt time. Ambassaden åpner kl. 08.00 om morgenen, men det kan være lang kø allerede på det tidspunktet, spesielt i høysesongen.

NB! Ved avtalt oppmøte, er det viktig at man har med seg alt man trenger av papirer (søknad om visum, oversatte karakterutskrifter for ungdomsskole og gymnas, jobbsøknad osv.), penger (kontanter!), passfoto i riktig format (ambassaden har egne regler, regnet i inches), konvolutt (-er til retur av passene), frimerker som dekker kostnad ved retur av pass osv.

Pass med godkjent visum blir sendt deres adresse i Norge. Tenk på dette når du skal bestille time på ambassaden slik at du er ute i god tid og kan ta imot passet på den adressen du oppgir.

Er dere flere som skal ha visum så husk å ta med flere konvolutter som hvert av passene skal sendes i. Alle konvoluttene skal ha riktig antall frimerker på. Ambassaden tar kun imot kontanter vedrørende betaling av nye visum så husk å ha med korrekt beløp. Betalingen kan skje både i norsk valuta (NOK) og i US dollars. Sjekk hjemmesiden til ambassaden for hvor mye ett visum koster.

Alle familiemedlemmer over 14 år må møte opp personlig, og må igjennom et personlig intervju.

Barn som skal gå på High School el. College i USA må ha med seg en engelsk karakterutskrift. Hvilken skole man skal begynne på bør også helst være avklart ved tidspunktet for det personlige intervjuet.

Visum kan bare utstedes eller fornyes ved en amerikansk ambassade eller et amerikansk konsulat, som for eksempel den amerikanske ambassaden i Oslo. Norske ambassader og konsulater kan ikke utstede eller fornye visum o.l. til USA.
Se reglene for visum HER. Vær spesielt oppmerksom på at du vil måtte reise ut av USA for å få ny visumetikett ved fornyelse.

Dersom du får nytt pass etter at du har fått visum, så må du deretter alltid huske å medbringe det gamle passet hvor visumet står trykket. Dette gjelder også for dine barn.

For øvrig er det greit å vite at det finnes flere typer visum, så i de tilfeller hvor medfølgende partner ønsker å arbeide så er arbeidstillatelse avhengig av hvilken type visum partneren har. Se regler ved å trykke på link over her.